- Det er viktig å få fram at vi ikke har tatt over driften av Kjeila kro og gjestgiveri. Selskapet W.T.W har kjøpt eiendommen, sier Rune Korshavn.

Med det mener Korshavn at de ikke skal videreføre driften slik den var. Det har vært prøvd før og ikke vært den store suksessen, mener han.

Rune Korshavn og datteren Dina.

Kjeila kro vil framover bli lånt ut til de ansatte i firmaet W.T.W hele året. Kroa har 11 rom og over 40 sengeplasser.

- Vi er veldig bevisst på den rollen Kjeila kro har hatt for lokalsamfunnet her, og vi håper og tror at måten vi driver Kjeila på vil være positivt for befolkningen på Mausun, sier Korshavn.

Han tenker da spesielt på nærbutikken som vil få flere kunder når de ansatte i firmaet kommer utover.

Satser ikke på restaurantdrift

Korshavn hadde lenge vært på leting etter en plass som kunne brukes av de ansatte i W.T.W, men da de i fjor så at Kjeila var til salgs grep de ikke muligheten. Det gjorde de imidlertid i år.

Han mener Kjeila kro på Mausund er en helt unik plass, både fordi det er butikk der og fordi kollektivtrafikken er god. Det vil ikke bli gjort nevneverdige fysiske endringer på bygningen, det er bruken som vil bli annerledes.

- Det vi kommer til å satse minst på er restaurantdriften, der har Mausund allerede gode alternativer, mener Korshavn.

Det vil være mulig å leie Kjeila til lokale arrangement, men det vil ikke bli faste åpningstider i puben.