Også i år vil lokalavisa gjerne dele ut julestjerner til mennesker som fortjener en liten ekstra påskjønnelse. Har du et godt tips?

Selv om vi har fått mange gode forslag på kandidater, er det fortsatt fullt mulig å komme med flere forslag.

DEN FØRSTE JULESTJERNA DELER VI UT I AVISA FREDAG 4. DESEMBER.

Vi er ute etter mennesker som har gjort en innsats utenom det vanlige i lokalsamfunnet. Det kan være alt fra å hjelpe andre til å utføre en stor innsats i et lag eller en forening.

KJENNER DU NOEN SOM BØR FÅ LOKALAVISAS JULESTJERNE? Ring eller send oss et

TIPS HER

I hver avis før jul vil vi etter tips fra leserne dele ut ei julestjerne til en person som har gjort seg fortjent til dette.