De tre er Pål Storø, som er leder for foredlingen, Karl Chr Aag som er leder for settefisk og Bjørn Larsen som er leder for matfisk. Fjorårets bonus er likevel langt under bonusen i 2007 da de tre fikk utbetalt 2,6 mill.kroner hver, melder IntraFish. Også finansdirektør Roar Husby fikk bonus i fjor, men han måtte nøye seg med 60.000 kroner. Dette framgår av årsrapporten til selskapet.

Storø, Aag og Larsen fikk alle tre utbetalt over to millioner kroner hver i lønn og bonus. Det var mer enn konsernsjef Leif Inge Nordhammer som i fjor hadde en lønn på vel 1,24 mill.kroner. Hovedaksjonær og leder ved fabrikken, Gustav Witzøe, hadde i fjor en lønn på 1,13 mill.kroner.