–Vi teller ca 25 prosent av den totale stammen, antar skogbrukssjef Torgeir Sæther. Han forteller at det er store tilfeldigheter som spiller inn i forbindelse med telling av hjort på Hitra. –Tellingen blir foretatt kun en gang i året, og det er hovedsaklig grunneierne som teller hjorten. Dette er ikke en fullgod måte å få oversikt over stammen på, og tallene er kun minimumstall, forteller Sæther, som ikke kan se noen annen og bedre måte å utføre den på. Tallene for felling av hjort under årets jakt er snart klare, men Sæther forteller at resultatet av tellingen ikke nødvendigvis er grunnlaget landbruksnemnda bruker for fellingstillatelser.

Se statistikken i lokalavisa 15.juni. Her kan du også se hvilke områder hvor hjortebestanden vokser mest.