Bildet er fra en lyngbrann på Uttian for noen år tilbake.