Fredag sluttføres kontraktforhandlingene mellom Frøya kommune og Syltern. Entreprenørselskapet hadde laveste anbud på opparbeidelse av infrastruktur til det nye store industriområdet på Frøya. Området strekker seg fra og med det tidligere pukkverket i Nordhammarvika til Melkstaden, ved Sistranda. Området er på nærmere 150 dekar, tre ganger så stort som industriområdet rundt Innovamar på Nordskaget. Strandlinjen vil bli endret, da en del av industri-området skal bygges utenfor nåværende strandlinje.

Prisen på opparbeidelse av infrastruktur, inkludert kai, kommer på cirka 63 millioner kroner. Det er beregnet 15 måneders byggetid.