Hovedutvalg for drift har behandlet skole- og barnehageplanen for Frøya kommune. Og det ble som hovedutvalgsleder Helge Borgen (Ap) antydet til hitra-froya.no tidligere i uka.

Uansett politisk farge: samtlige representanter går for at skolestrukturen i Frøya kommune skal være som den er. Det betyr at rådmannens forslag om å legge ned Dyrøy oppvekstsenter, ble strøket.

Saken skal også behandles i formannskap og kommunestyre. Men siden hovedutvalget har representanter fra de fleste partiene som er i kommunestyret, må det dukke opp noe helt ekstraordinært hvis skolenedleggelse skal bli aktuelt på nytt.