Lensmann Dagfinn Herskedal ble i dag takket av som lensmann. Sammen med ordfører  rådmann, politimester og gamle kolleger, ble Herskedal hyllet for sin innsats for Hitrasamfunnet.

- Det er rart at det skal gå an å bli glad i en lensmann, men jeg tror at mange er enige med meg om i det. Du gir meg assosiasjoner til politimester bastian i Kardemommeby, med evne til å sette deg inn i folks hverdag og se en sak fra flere sider, sa ordfører Ole Haugen, da han holdt takketale for den avtroppende lensmannen.

Anerkjennelse

Som takk for sin innsats fikk Herskedal Hitra kommunes ærespris, som bare Arne Ratchje og Ove grøntvedt har fått før for sin pionerinnsats for oppdrettsnæringen.

- I statuttene for æresprisen står det at prisen skal tildeles for en spesiell og fremragende innsats for lokalsamfunnet og Hitra, og den skal uttrykke en unik anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist, sa Haugen før han overakte diplom og gave.

- Har prøvd å hjelpe der jeg kan

- Det er så overveldende å få en slik heder at jeg nesten blir stum. Jeg har trivdes veldig godt som lensmann, og har gjennom mine gjøremål møtt bygdefolket. Jeg har prøvd å hjelpe der jeg kan, men har også måttet håndheve loven der det har vært nødvendig. Likhet for loven har vært min retningslinje, sa Herskedal blant annet i sin takketale.

Herskedal startet sin karriere i politiyrket da han i 1967 var politiaspirant ved Oslo politikammer. I 1973 kom han til Hitra som lensmannsbetjent, og ble lensmann i 1980. Fra 1990 til 1997 var han lensmann i Orkdal, før han var saksbehandler i Justisdepartementet i 1997-98. Så var han lensmann på Hitra fra 1998 til i dag.

Heder fra politimesteren også

Herskedal fikk også heder fra politimester Nils Kristian Moe, som overrakte politimedaljen med tre stjerner.

- Det er svært få som klarer å stå løpet ut som Dagfinn har gjort. Det står stor respekt av å være så engasjert i sitt arbeide helt til siste arbeidsdag. Du er en lensmann av den gode gamle skolen, med en lang erfaring og kunnskap som vanskelig kan erstattes, sa Moe.