- Vi har fått bekreftet at vi får godt kvalifisert lærer som  ønsker å jobbe i fådelt/udelt skole.Dette gir enorme muligheter som er vanskeligere i større og tettere befolkedeskoler. Vi har allerede startetmed pedagogiske refleksjoner sammen for å være godt nok rustet til å ta fattfra høsten av.

Dette kunne kommunalsjef Kjell Roar Sæther fortelle tiloppvekstkomiteen sist uke.

Læreren heter Knut Mauseth, og familien med tre barn flytter tilKvenværet i løpet av sommeren.

Politikerne vil ha skole

Møtet i oppvekstkomiteen var lagt tilKvenvær oppvekstsenter, og det var lagt opp til en egen runde med informasjonrundt hvordan det jobbes på Kvenværet, og hvordan det planlegges framover.

Kvenværskolen har opplevd en elevflukt i løpet av siste året. Men detpolitiske flertallet har gitt tydelige signaler på at de vil satse på å ha enskole i Kvenværet. Kommunestyret skal gjøre vedtak om Kvenvær skoles framtidfør sommerferien. Det legges til rette for at skolen videreføres som 1-4 skolei tett samband med barnehagen.

I barnehagen er det nå 15 plasser i bruk, mot fem ved oppstart i høst.

- Har vært på bunnen

I referatet fra orienteringen på Kvenværet heter det:

« Ungenegir uttrykk for å trives og foreldrene gir oss godt tilbakemeldinger om at destoler på at vi klarer å gi ungene deres et GODT pedagogisk tilbud til trossfor at det er færre elever ved skolen på Kvenværet enn de fleste kunne ønske atdet var. Vi får tru at vi har vært på bunnen, da kan det bare bli bedre franå.»

- Kjempemessig

Wenche Helsø er forelder til to barn ved Kvenvær oppvekstsenter. Hun ermeget glad for at det er lærer på plass.

- Det er kjempemessig at vi får en lærer som ønsket seg hit. Så vidtjeg vet søkte han bare på denne lærerjobben, og han vet hva han går til. Og hantar jo med seg tre nye unger til grenda. Jeg har tro på at vi nå kan få rorundt skolen, sier Wenche Helsø.