Gravplassen for Sørburøya og de nærliggende øyene ligger på Verøya (Værøy). Øya er ubebodd, og det beiter villsau der. Som lokalavisa har fortalt tidligere, har gjerdet rundt kirkegården vært ødelagt lenge, og sauene kommer seg inn og gjør skader på gravplassen.

Nå lover kirkevergen at nytt gjerde skal komme opp i løpet av våren.

- Gjerde, stolper og utstyr står klart på Sistranda, og vi har avtale om å få dette utover. Videre har vi også avtale med en del folk som har sagt seg villig til å ta noen kvelder utover våren til å gjøre selve jobben. Når tidspunktene er mer klare, så vil vi også gå ut bredere, og invitere befolkningen med på dugnad, sier Albert Stålskjær, kirkeverge i Frøya sokn.