Nordea legger ned kontoret på Sistranda i løpet av neste år.Etter det Hitra-Froya kjenner til ble de ansatte informert om nedleggelsendenne uken. Det samme gjelder filialen på Kyrksæterøra.

Grunnen til nedleggelsen skal være at Nordea slår sammenregionene Trøndelag og Nord-Norge til en region, som blir kalt MidtNordregionen.

Til  nettavisaiTromsø sier den nye regionsjefen Brynjolv Anke, at  banken vil legge ned flere kontorer for å styrkekompetansemiljøet i Trondheim, Bodø og Tromsø.

- En større region vil gjøre oss mer robuste og fleksible-samtidig som det blir lettere å satse i vekstområdene. Det viktigste forkundene er at vi er tilgjengelige og leverer gode løsninger, sier Anke tilnettavisa.

Han sier også at folk bruker nettbank i større grad, fremforå besøke kontorene.

Kundene – og det skjer fra uke til uke – blir stadig merselvstendige. Færre besøker kontorene, men bruker de elektroniske tilbudene istedet. Samtidig øker etterspørselen etter rådgivning og spesialkompetanse. Påsikt vil det bli enda viktigere med en solid bank som har tilgang til billigkapital som igjen sikrer kundene best mulige betingelser. Det ønsker Nordea åbidra med, sier Anke.