Norske regler som forbymajoritetseierskap i mer enn 25 % av fiskeoppdrettskonsesjonene er i strid medEØS-avtalen sine regler om den frie etableringsretten. Dette er den foreløpigekonklusjonen i et formelt åpningsbrev sendt av EFTA sitt overvakingsorgan ESA idag, skriver ESA på sine hjemmesider.

Marine Harvest klaget

Det var John Fredrikseneide Marine Harvest som sendte inn en klage til ESA, på grunn av at de menerstaten ikke kan regulere hvor stor andel av oppdrettskonsesjonene et selskapkan eie, og at det er i strid med EØS-avtalen.  Marine Harvest eide 22 prosent av oppdrettskonsesjonene iNorge på klagetidspunktet i 2010, og 25 prosentregelen  hindret dem i å vokse videre.

Norge har nå to måneder påseg til å svare på innholdet i åpningsbrevet. Etter det vil ESA vurdere å sendeen grunngitt uttalelse, før saken eventuellt går videre til domstolen. Og dersomMarine Harvest til slutt får medhold i sin klage er de klare til å kjøpe oppandre selskap.

- Vil har mulighet til å vokse

– Vi ønsker å bygge detteselskapet videre, og Norge trenger et stort Marine Harvest. Denne saken betyrakkurat slik biomassebegrensningen i dag fungerer. Får vi det gjennom får vimulighet til å vokse i Norge, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-HelgeAarskog, til kyst.no.

- Kan føre til oppkjøp

Senioranalytiker i NordeaMarkets Kolbjørn Giskeødegård ser muligheten for at Marine Harvest kan vokseseg kjempestore, men tviler på at noen vil selge med det første.

– Marine Harvest vil væreen mulig aktør i en stor transaksjon i Norge. Per i dag er det bare mindreselskap som er aktuelle for de å kjøpe på grunn av den begrensningen, men hvisdu får lov til å eie opp mot 50 prosent så kan det fort komme til å føre til ensammenslåing med de andre store selskapene, eller rett og slett kjøpe det opp,sier  Giskeødegård i følge kyst.no.

– Selskapene er alt forgodt kapitalisert slik situasjonen er nå, og selv om selskapene taper 1-3kroner i det som kommer til å bli det tøffeste året på veldig lenge betyr ikkedet at de må sammenslå seg av den grunn. Med de prisene man hadde i 2010 og iløpet av fjoråret, og med det prisklimaet vi har nå, så vil alle aktuelleselgere ha sett hva konsesjonene kan være verdt bare timingen er riktig åselge, sier Giskeødegård.