Det er forskningsprogrammet MAREANO som har registrert funnene utenfor Frohavet. Ett av korallrevene er trolig flere hundre meter langt, mens de to andre ser ut til å være noen titalls meter i utbredelse, melder MAREANO på sine nettsider.

Korallrevene er bygget opp av kaldtvannsarten Lophelia pertusa, men det vokser også andre korallarter inni mellom.Det er også funnet store mengder med ulike arter svamp. Forskerne har funnet at blant annet ueren ser ut til å trives godt rundt korallformasjonene.

Korallrevene er nå registrert med videoopptak og ekkolodd.

- På de detaljerte kartene av havbunnsterrenget som ble laget tdligere i år, kan forskerne se at Lophelia pertusa sannsynligvis finnes på langt flere lokaliteter utenfor denne delen av Trøndelagskysten enn det som tidligere har vært kjent. Selv om det har vært kjent at havbunnen utenfor Midt-Norge er et område med svært mange koralrev, er det nytt at det kan være så mange som de nye kartene indikerer, skriver MAREANO.