Onsdag behandlet Frøya formannskap sak om anløpssted for trafikken til og fra øyrekka. Lokalavisa fortalte tirsdag at flertallsgruppa (Ap/H) ville endre vedtaket om at Dyrøya skal være eneste knutepunkt på fast-Frøya. De mener at Froans befolkning blir satt tilbake, hvis ikke de får beholde Sistranda som anløpssted. Og formannskapets flertall gjorde som de hadde varslet: De vedtok en innstilling som sier at Sistranda skal være anløpssted for rutene til og fra Froan.

Oposisjonen var uenig, og stemte for å ha Dyrøya som eneste knutepunkt.

- Fylket har vært tydelig på at det ikke kommer mer penger, og de har pekt på at Dyrøya som enste knytepunkt, kan gjøre at de får til mer ruteproduksjon for pengene. Og det har vinterens prosess vist. Det bekrftes også av ordføreren at det arbeidet som er gjort, vil sørge for at sørværene får et betydelig bedre rutetilbud. Forutsetningen for dette har vært at Dyrøya er eneste anløpssted på fast-Frøya. Men hvis kommunen nå får gjennomslag for  at det fortsatt skal være anløp til Sistranda, er jeg redd vi får et mye dårligere rutetilbud, sier Arvid Hammernes.

- Så du mener man må akseptere at tilbudet til Froan blir dårligere, for at sørværene skal få det bedre?

- Jeg er ikke så sikker på at Froan får noe dårligere tilbud. De får en forlengelse av turen med at de må ta buss fra Dyrøya til Sistranda, det stemmer. Men de får ikke noe færre avganger. Jeg har ikke sett det endelig ruteutkastet, men slik jeg forstår det, er det sjanse for flere avganger enn de har i dag, sier Arvid Hammernes.

Frøya kommunestyre gjorde i 2010 vedtak om Dyrøya som eneste anløpsted. Skal dette endres, må saken på nytt til kommunestyret. Og det er ikke sagt at hele Ap-gruppen vil være med ordføreren på en endring. Ap-representant Hedley Iversen har sittet i trafikkrådet, og har tidligere uttalt at han ser store fordeler ved at Dyrøya blir eneste knutepunkt. Hedley Iversen ønsker torsdag formiddag ikke å kommentere om han vil stemme mot sin egen gruppe i saken

- Dette forslaget er så nytt, at jeg vil vente litt med å kommentere det, sier Hedley Iversen.

Sett at hele oposisjonen er enig, skal det bare en utbryter til fra flertallsgruppa Ap/H for at ordførersn forslag blir nedstemt.