En personbil kjørte av veien like før klokken 08.00, like ved avkjørselen til den nye Dolmsundbrua.

Bilen hadde kommet ut for veiskuldra, som var dekket av snø, og sjåføren klarte deretter ikke å hente seg inn på veien igjen.

Det dannet seg noe kø da bilen ble berget like etter klokken 08.

Sjåføren og bilen var uskadd og kjørte videre.