Beboere på Innhitra forteller til lokalavisa at de hadde strømbrudd i tidsrommet kl 22.15 på lørdag til kl 14.20 (sommertid) på søndag, altså vel 16 timer. Andre innbyggere forteller at de fikk tilbake strømmen på et tidligere tidspunkt, søndag morgen.

Ifølge mottatt melding fra Trønderenergi gjaldt strømbruddet strekningen Sandstad – Andersskog. Årsaken til strømbruddet er ikke kjent.