Trønderenergi skal foreta den store strøm-utkoplinga natt til lørdag, og da vil hele Frøya og Hitra vil da bli mørklagt fra midnatt fredag kveld og i tre timer framover.

Frøya kommune opplyser at grunnet usikkerheten rundt om fasttelefoni og mobiltelefoni vil fungere under hele det planlagte strømbruddet natt til førstkommende lørdag, vil man kunne henvende seg til Frøya Sykehjem hvor det er helsepersonell på jobb.

Det er ikke lege tilstede på virksomheten, men sykepleier og annet helsepersonell.

Frøya Sykehjem vil også bli utstyrt med satellitt-telefon slik at man under strømbruddet vil ha mulighet til å ringe ut selv om fasttelefoni og mobiltelefoni ikke fungerer.

Tidligere har vi fortalt at Hitra kommune vil ha beredskap de aktuelle timene ved helsetunet i Fillan.