Fiskeridirektoratets rømmingsstatistikk for 2015 viser en nedgang i rømminger fra norske havbruksanlegg, ifølge en pressemelding fra bransjeorganisasjonen Sjømat Norge

– Det er også svært gledelig at man klarte å gjenfange 90 prosent av fisken etter den største rømmingen i fjor vinter, sier Tarald Sivertsen, som leder Sjømat Norges Rømmingsutvalg.

I 2015 ble det registrert 160.000 rømte laks mot 287.000 året før, og det var i forbindelse med orkanen på Vestlandet i januar at de alvorligste hendelsene oppsto.

- Utviklingen viser at næringen er på rett vei, og at det forebyggende arbeidet som gjøres på den enkelte lokalitet nytter. Det er viktig at vi tar lærdom av situasjoner der det går galt, men også bygger videre på det som fungerer bra. Bare slik kan vi forbedre teknologi og rutiner for å få ned rømmingstallene enda mer, sier Sivertsen.

Når det gjelder ørret, er situasjonen motstatt. Rømmingstallene for ørret viser 84.000 rømte fisk, mot 1.000 året før.