Et av de sentrale temaene under dagens fellesmøte mellom formannskapene i Frøya, Hitra og Snillfjord var om når en folkeavstemming om kommunesammenslåing kan gjennomføres.

Datoen som ble et kompromiss i dagens møte, er mandag 23. mai. Da vil innbyggerne på Hitra og Frøya gå til urnene på samme dag for å si ja eller nei. En forutsetning er at forhandlingsutvalget som kommunene nå nedsetter, kommer fram til et endelig forslag til intensjonsavtale mellom kommunene.

Både Hitra og Frøya kommuner har sagt at de vil gjennomføre rådgivende folkeavstemming i dette sentrale spørsmålet, men først etter at et forhandlingsutvalg har jobbet seg gjennom de mange uløste spørsmålene.

Mens Hitra i forkant har uttalt at man ønsker en slik avstemming tidlig, har Frøya ønsket seg en avstemming senest mulig. Formannskapene kompromisset seg i dag fram til en dato.

Trenger tida

- Vi vet at dere har satt 25.april for folkeavstemming. Men vi skal også rekke å sette ned et forhandlingsutvalg, gjennomføre forhandlinger og folkemøter der vi forteller innbyggerne hva vi har kommet fram til. Vi tror ikke vi rekker alt dette innen 25. april, argumenterte Kristin Reppe Storø (Frøya Ap) i dagens fellesmøte.

- Dessuten er det ventet mer informasjon om et nytt inntektssystem for kommunene. Det tror jeg kommer en dato i mai. Dette er det vesentlig å ha mer kunnskap om også, før en folkeavstemming, la hun til.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) spurte Hitra-representantene om de hadde noen motforestillinger om å endre dato, og det var det ingen som hadde sterke meninger om.

I stedet er mange klare på at det er mye som skal diskuteres på kort tid, slik at det nå er nødt til å legges en tydelig og heftig møteplan i månedene fram mot 1. juli, da Fylkesmannen ønsker svar på veien videre.

Skal utnevne forhandlingsutvalg

Frøya og Hitra har nå i oppgave å utnevne sine representanter i et forhandlingsutvalg. Snillfjord-ordfører John Lernes (Ap) sier Snillfjord vil ha med ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i et slikt utvalg. En tilsvarende løsning diskuteres også i Frøya og Hitra.

- Jeg tenker at det ikke er unaturlig at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder sitter i et slikt utvalg fra Hitra. Jeg tenker sånn, men jeg kan ikke bestemme. Vi har formannskapsmøte i morgen og jeg regner med vi tar opp dette da, sa Haugen (Ap) før han som ordstyrer oppsummerte hva kommunene ble enige om i dag:

  • Samtidig folkeavstemming den 23. mai

  • Frøya melder tilbake om man syns det er ok at Snillfjord deltar i forhandlingene om ny avtale.

  • Det settes ned et forhandlignsutvalg med tre fra hver kommune

  • Dersom det trengs en prosessveileder, støtter kommunen seg på fylkesmannen.