Ny hovedlinje sikrer strømforsyningen til Frøya

Trønderenergi fløy onsdag denne uka helikopter frem og tilbake mellom Fillan transformatorstasjon og Barmfjorden. Grunnen er at det skal bygges ny 66kv-linje, for å forsterke strømforsyningen til Frøya.

- Strømforbruket på Frøya har økt siden blant andre Salmar bygde ny laksefabrikk, og kapasiteten på nåværende kraftlinjer til Frøya nærmer seg metningspunktet. Derfor har styret i Trønderenergi Nett vedtatt å forsterke strømforsyningen til Frøya, fortalte Bjørn Rune Stubbe, avdelingsleder nettforvaltning i 2014. Da var planen å bygge ferdig linjen mellom Fillan og Barmvatnet i løpet av 2015. Men det gikk ikke etter planen.

- Det ble et lite år forskjøvet på grunn av arbeidspress og andre prosjekt, sier Tore Wuttudal, informasjonsrådgiver i Trønderenergi.

Denne uka startet arbeidet for fullt på den første halvdelen av linja, og da gikk det fort unna. Det ble brukt helikopter til frakt og montasje av rundt 30 rundstål fagverksmaster, noe som gikk i et rasende tempo. (Alle

Monterer mastene fortløpende

Men denne uka startet arbeidet for fullt på den første halvdelen av linja, og da gikk det fort unna. Det ble brukt helikopter til frakt og montasje av rundt 30 rundstål fagverksmaster, noe som gikk i et rasende tempo. To arbeidslag monterte fortløpende mastene, i fra hver sin ende. Det var å ta i mot masta hengende under det digre helikopteret, og feste denne til de forhåndstilpassede fjellboltene, og så komme seg hurtig fram til neste mastepunkt. I mellomtiden, fløy helikopteret fra Helitrans ut ei mast til det andre arbeidslaget.

Slik gikk det slag i slag, til 30 master var ferdig montert.

Å arbeide noen meter under et slikt stort helikopter, er som å befinne seg midt i en storm. Prosjektleder Olaf Mikkelsen sier valget av rundstål fagverksmaster, er tatt ut fra både pris, miljø og montasjehensyn.

- De nye stålmastene har en visuell signatur, som gjør at de i større grad forsvinner i terrenget, forklarer Wuttudal og Mikkelsen.

- Det er ingen tvil om at det har vært lagt ned et stort arbeid på forhånd, slik at alt skulle være klart til helikoptermontasjearbeidet. Alt må klaffe, når et så stort apparat skal settes i gang. Når en mast er oppe står neste arbeidslag klart til å ta imot neste mast, og så strekkes det linje fortløpende mellom mastene. Så det blir ganske hektisk, sier Wuttudal.

Energimontørene på lag I: f.v. Daniel Morken fra Hitra, Phraiwan Champasuk fra Hitra, Sondre Kristiansen, Fartein Hjellseth Eide fra Hitra, Kai Otto Nilsen, og fra Helitrans, Bård Kjesbu.

Gjøres ferdig til våren

66kv linjen fra Barmvatnet til trafostasjonen på Hammarvika ble ferdigbygd allerede i 2011-12.

- De siste ti kilometerne fra Barmvatnet til Fillan trafostasjon er egentlig en fortsettelse av denne linjen. Den siste halvdelen av linjearbeidet vil bli gjort ferdig på vårparten, i følge Wuttudal. Da vil strømforsyningen til Frøya være sikret noen år fremover.

- Denne utbyggingen er uavhengig av en eventuell vindkraftutbygging. Det beror mer på næringsutviklingen som er i området og for å sikre strømforsyningen til øyregionen.

Energimontør og ansvarlig for arbeidet Tore Bjørndal (til høyre), forklarer hvordan de forskjellige mastene er individuelt tilpasset, og om arbeidet som ligger i forkant av et slikt stort prosjekt. Fra venstre: avdelingsleder for nettdrift Olav Morten Volden, fra Helitrans Eivind Sivertsen og seksjonsleder på Hitra og Frøya Alf Jonas Kjørsvik.