I Sør-Trøndelag er det nå registrert 5.131 personer helt uten arbeid, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Seks av disse personene utgjør arbeidsledigheten i Snillfjord. Det plasserer Snillfjord helt lavest på NAV-statistikken over hvor arbeidsledigheten befinner seg i vår landsdel.

I motsatt ende av skalaen finner vi nå Frøya. Omfattende permitteringer i fiskeindustrien er hovedgrunnen til at Frøya med 6,9 prosent (147 personer) har høyest januar-ledighet av kommunene i Midt-Norge.