Foreslår å halvere vanngebyret som korona-tiltak

foto