Tiltross for at pasientopplæring skal være en av spesialisthelsetjenestenshovedoppgaver, opplever svært mange pasienter at de ikke får tilbud omopplæring og dermed ikke i tilstrekkelig grad blir satt i stand til å mestrelivet med kronisk sykdom.

– Diabeteser en sykdom som krever stor egeninnsats, og personer med diabetes må daglig takompliserte beslutninger om sin egen behandling. Gode lærings- ogmestringstiltak, både til den enkelte og til pårørende, blir derfor sværtavgjørende for sykdomsforløpet, sier Allgot

Opplevelsenfra den første tiden etter diagnosen ble stilt, huskes godt. For noen kan enenkeltstående hendelse i starten faktisk være med på å prege mange år av livetvidere med diabetes. Derfor er en god startopplæring svært avgjørende for egenfremtidige helse.

– Det erstor forskjell på det å ha en sykdom som skal vare livet ut, og det å ha ensykdom som går over etter relativt kort tid. Har du en kronisk sykdom, må dulære deg å mestre livet med sykdommen. Du må i stor grad lære deg å behandlesykdommen selv. Dette krever ofte en endring av levevanene dine. Du måakseptere at sykdommen er en del av livet ditt, sier Allgot

Krav på opplæring

Lov omspesialisthelsetjenesten slår fast at opplæring av pasienter med kroniskesykdommer er en av fire hoved- oppgaver for norske sykehus. Dette betyr at desom har diabetes har krav på opplæring om sykdommen.

– Mangelpå opplæring av diabetes type 2 er like alvorlig som mangel på medisiner oggode behandlingsformer, sier Allgot