De første syv fartsbøtene allerede utdelt på nybrua