Fem nye selskaper og én konkurs hittil i desember

foto