Tanken bak et livsgledesyke-hjem er at naturlige aktiviteter tas inn i beboernes hverdag. Aktiviteter legges inn i individuelle planer på bakgrunn av beboernes ressurser, interesser og behov.

- Oppfyllelse og avvik blir dokumentert elektronisk. Et slikt besøk som vi har fra Hitra videregående i dag vil kunne inngå i en slik plan, opplyser livsgledekonsulent Linn Mari Lyngvær, og viser til gulkledte ungdommer som er på besøk nettopp denne dagen.

”De gule englene”

I vestibylen sitter noen beboere og ungdommer i ring. Elevene skal ta de eldre med på en imaginær reise. Det klatres over stokk og stein. De møter uvær og storm. Og alt uttrykkes med bevegelser. Slik settes beboerne i aktivitet.

- Nå må vi ro over innsjøen, instruerer en av de gulkledte og tar noen skikkelige åretak. Resten av gjengen følger etter.

I en annen etasje står bowling på plakaten, og en tredje gruppe ungdommer har tatt med seg noen beboere ut på cafe. Det er ikke uten grunn at elevene fra Hitra videregående blir kalt ”de gule englene” når de kommer i sine gule t-skjorter til Hitra sykehjem.

- Hver fredag de siste fire årene har elever fra videregående besøkt sykehjemmet, forteller Lyngvær.

Satt i system

Det er ni kriterier sykehjemmet må fylle for at sertifiseringen kommer i orden. Blant disse er krav om at beboerne skal komme ut i frisk luft, samarbeid med skoler og barnehager, og at beboerne skal tilbys kontakt med dyr.

- Mye av dette gjøres allerede i dag, men gjennom sertifiseringsarbeidet blir arbeidet satt i system, sier hjelpepleier Kitty Mogstad.

- For å best mulig kartlegge den enkeltes behov er vi avhengige av et godt pårørendesamarbeid, tydeliggjør Lyngvær.

Kick-off

- Vi må få rette en takk til livsgledeforeningen spesielt, men også til velferdsrådet, skoler, barnehager, frivillige lag og organisasjoner og som har bidratt til å skape livsglede for beboerne her, presiserer livsgledekonsulenten.

Startskuddet for arbeidet mot å bli et livsgledesykehjem starter 7. mai. Da arrangeres det Kick-off i Meierisalen. Man må medregne en periode på 18-24 måneder før et sykehjem kan sertifiseres som livsgledesykehjem

I et livsgledesykehjem er naturlige aktiviteter tatt inn i beboernes hverdag.
Linn Mari Lyngvær og Kitty Mogstad.
Bowling er et populært tilbud.