I dag, torsdag, klokka 10 møtes Frøya kommunestyre for første gang etter ferien.

Møtet kan du følge direkte her (ekstern lenke)

Blant sakene som står på saklista i dag, er

* Rapport fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen

* Rapport fra selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS

* Kommunal planstrategi 2016-2020

* Reguleringsplan Sula, Vassøya, Strangøya og Følingen

* Høring - politireformen

Komplett sakliste og alle dokumentene kan du laste ned via Frøya kommunes nettsider her