Som lokalavisa tidligere har omtalt, har Hitra kommune fått 4,5 millioner kroner i overskridelser på pensjonskostnadene.

Under rådmannens orientering til formannskapet nylig, kom det fram at dette får konsekvenser både for regnskapet 2014 og for budsjettet i inneværende år,

- På grunn av endrede innbetalinger av pensjonskostnader i forhold til budsjett vil man komme ut med en mindreinntekt i regnskapet på ca. 1,5 mill. Den totale merutgiften til pensjonskostnader er på ca. 4,5 mill. Dette vil også ha betydning for budsjettet 2015 da budsjettgrunnlaget i utgangspunktet er feil. Budsjettet for 2015 må justeres ned med ca. 3,7 mill. Rådmannen har tatt tak i saken og vil kjøre de nødvendige prosesser. Det tas sikte på å legge frem forslag til revidert budsjett innen kommunestyremøtet 18.03., skriver rådmannen i sin redegjørelse.