- Gunn Iversen Stokke har rett i at fylkesveiene i Sør-Trøndelag har et vedlikeholdsetterslep på 2,6 milliard kroner. Det merker jeg godt når jeg i disse dager kjører rundt på ALLE fylkesveiene for å få førstehånds kunnskap om veistandard, vedlikehold og trafikksikkerhet. Denne kunnskapen vil jeg bruke for å fortsette kampen for en bedre infrastruktur i fylket vårt.

Slik svarer Thorhild Aarbergsbotten (H) på Senterpartiets kritikk mot satsing på fylkesveiene, framsatt gjennom lokalavisa Hitra-Frøya tirsdag. - Hvor blir det av pengene, Aarbergsbotten, sa Gunn Iversen Stokke og var lite imponert over veisatsingen som ble Sør-Trøndelag til del etter framleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Aarbergsbotten sier til Hitra-Frøya at regjeringa satser på veiene.

- Etterslepet på veiene økte kraftig etter at Stoltenberg-regjeringen og Senterpartiets samferdselsminister overlot ansvaret for ”øvrige riksveier” til fylkene uten å overføre penger til fylkene for å dekke opp vedlikeholdsetterslepet, skyter Aarbergsbotten tilbake.

Og fortsetter:

- Det er bra at Senterpartiet etter å ha sittet i regjering i åtte år, ønsker å satse på veivedlikeholdet etter at de ble kastet ut av regjeringen. Alle som er opptatt av gode veier for å sikre bosetting og arbeidsplasser i hele landet må stå sammen for å sikre ressurser til dette formålet og til vårt fylke. Et bidrag Senterpartiet kan gi er å prioritere penger til veivedlikehold der de fortsatt har makt, i Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Den muligheten har de dessverre ikke benyttet. De har kuttet i budsjettet til fylkesveiene og heller satt penger til AtB- fond! Men kanskje kan vi håpe på at partiet støtter Høyres forslag om mer penger til fylkesveiene  i 2016?

Ifølge Aarbergsbotten har dagens regjering for første gang sørget for at vedlikeholdsetterslepet på norske veier går ned i 2015.

-  Også i revidert nasjonalbudsjett øker satsingen. Normalt inneholder revidert nasjonalbudsjett kun små justeringer av budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. I dette perspektivet er 200 millioner ekstra til fylkesveiene er derfor en stor satsing. Det tar tid å ta igjen et så stort vedlikeholdsetterslep. Derfor får vi håpe at regjeringen får fortsette også utover valget i 2017 slik at vi sikrer den historiske satsingen på samferdsel i mange år fremover, sier Aarbergsbotten.