Salmar levere gode resultater i første kvartal, til tross for utfordringer med lakselus og sykdommen PD.

Effektiv drift

- Resultatet i første kvartal er preget av ujevne resultater i våre matfisksegment, men med tilfredsstillende resultater fra salg og industriaktivitetene. Vi opplever biologiske utfordringer som er kostnadsdrivende, da særlig i segment Midt-Norge og segment Rauma, og utfordringer med lokalitets MTB på enkellokalitet i segment Nord har påvirket snittvekt og realisert pris negativt for dette segmentet. Effektiv drift i slakte- og bearbeidingsavdelingen gjør derimot at den gode trenden for dette segmentet fortsetter, sier konsernsjef i Salmar Leif Inge Nordhammer i kvartalsrapporten.

Til tross for fallende priser gjennom kvartalet var snittprisen for første kvartal opp fra foregående kvartal, og operasjonelt driftsresultat per kilo steg til 12,85 kroner per kilo i perioden. Sammenlignet med første kvartal i fjor var snittprisen ned 6,46 kroner per kilo, men bedret underliggende drift og reduserte kostnader bidro til å redusere resultatnedgangen.

Samlede driftsinntekter endte på 1,6 milliarder kroner i kvartalet, uendret fra tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 28 100 tonn mot 27 800 tonn i tilsvarende periode i 2014. Operasjonelt driftsresultat endte på 360,8 millioner kroner, ned fra 485,2 millioner kroner i første kvartal 2014. I fjerde kvartal 2014 endte driftsresultat på 508,7 millioner, drevet av et samlet slaktevolum på 41 700 tonn.

Håper på oppdrett i havet

Salmar håper også at Staten gir grønt lys for de planlagte havmerdene.

- Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. SalMar sitt tilsvar for å realisere denne veksten er et nytt utstyrskonsept for havbruk som vil gjøre det mulig å ta i bruk mer eksponerte og værutsatte områder.  Utstyrskonseptet er utviklet i samarbeid med internasjonalt ledende maritime miljøer. Havmerdens mulighet for etablering i mer eksponerte sjøområder gjør den egnet til å redusere biologiske utfordringer som sykdom og lakselus. Realisering av havmerden vil være kostnadskrevende og er avhengig av at myndighetene tildeler konsesjonsvolum på betingelser som gjør det mulig å realisere prosjektet, skriver Nordhammer.