Dette innlegget er skrevet av fiskeriminister Elisabeth Aspaker:

Det finnes bokstavelig talt et hav av muligheter under vann. Marin sektor har potensial for å bli en av de nye vekstmotorene i norsk økonomi.

Men fremgang skjer ikke av seg selv. Selv ikke Marit Bjørgen hadde vunnet verdensmesterskap på gamle treski. Forskning og utvikling vil være helt avgjørende på veien mot å gjøre Norge til verdensmester i marine næringer.

I Hitra-Frøya kunne vi lese på fredag 27. februar at potensialet for produksjon av alger i Norge er enormt. Tare har mange bruksområder, og kan blant annet foredles til både biodrivstoff, fiskefôr, og menneskemat. Dyrking av sukkertare har blitt spådd som en ny vekstnæring.

I forrige uke besøkte jeg bedriften Seaweed i Sogn og Fjordane. De dyrker tare som brukes til mat. De har inngått et forskningssamarbeid med SINTEF, NIFES og Nofima, og sammen skal de etablere kunnskap om dyrking, næringsverdi og prosessering av tare.

For å utnytte dette uforløste potensialet i havet trenger vi bedrifter som kan skape en kobling mellom forskere og industri og bidra til en kommersialisering som kan skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping.

For er det noe som er blitt klart med vinterens fallende oljepriser, så er det at Norge mer enn noen sinne har behov for å bygge opp nye kunnskapsbaserte næringer. Vi trenger en konkurransedyktig sjømatnæring som kan bidra til norsk verdiskaping.

I regjeringens langtidsplan for forskning er havet og de marine næringene ett av seks prioriterte områder. Hvert år bevilger regjeringen 2,2 milliarder kroner til marin forskning, og jeg er opptatt av at disse midlene brukes godt.

Derfor har jeg startet arbeidet med en masterplan for marin forskning, som skal danne grunnlaget for prioriteringer innen forskningen på havbruk, ressurs- og økosystem, og nye marine næringer.

Vi må prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring, eller å utvikle helt nye næringer basert på marine råstoffer.

Marin sektor er pekt ut som en av de næringene hvor Norge kan være verdensledende, og regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen. Forutsetningen for å utvikle norsk sjømatnæring ligger i kunnskap, forskning og innovasjon. Men å skape en global vinner er ikke noe som vedtas på et regjeringskontor eller i en forskningspark. Det skjer i samspill mellom myndigheter, akademia og næringen selv.

Derfor inviterer jeg næringen og forskningsmiljøene til å komme med synspunkter på hva dere mener vi bør prioritere på det marine forsknings- og innovasjonsområdet. Innspill kan sendes inn via www.regjeringen.no/nfd og fristen er satt til 2. april

Av fiskeriminister

Elisabeth Aspaker