Hitra og Frøya er to av de fem sør-trønderske kommunenesom får nyte godt av en ekstrabevilgning fra fornyingsdepartementet. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har blitttildelt 3,36 millioner friske bredbåndsmilder. Midlene skal benyttes til «nyefremtidsrettede aksesser»  ikommunene Malvik, Skaun, Orkdal, Hitra og Frøya. Tildelingen sørger for ekstratrøkk i utbyggingen i områder hvor både husstander og næringsliv har lav ogbegrenset kapasitet.

Frøya får mest

På Hitra og Frøyaskal det bygges ut dekning der man nå har såkalt «hvite flekker» påbredbåndskartet. Og Frøya får desidert mest. Her kommer det en bevilgning på900.000 kroner. Totalprisen på det som skal gjøres er stipulert til 1,5millioner. De resterende 600.000 skal finansieres av kommune/nettutbygger.

Det ernæringsparken på Nesset, pluss felter i Dyrvik og på Uttian som er pekt på somspesielle problemområder på Frøya.

Hitra får betydelig mindre statlige penger: 120.000 kroner til enutbygging som er beregnet å koste 200.000 kroner. Her er det områder iBarmfjorden/ Glørstad  som blirprioritert.

Jobbet sammen med kommunene

- Trøndelag fikk en stor andel av pengene som ble bevilget, og jegtror det er fordi vi hadde veldig grundige og gode søknader. Når det gjelderHitra og Frøya, har vi hatt gode møter med både politikere og administrasjon,og vi har utformet klare definerte mål. Vi har gode avtaler med kommunene, somogså går inn med penger. Vi har en godt forankret sak. Det at vi kan brukedisse «ekstramidlene» til å ta hvite flekker, betyr at vi også kan konsentrereoss mer om det som er overrordna: å sørge for at vi får fiberkabel helt framtil Frøya og kommunesenteret, sier Pål Dahlø, e-koordinator i fylkeskommunen.

Forprosjekt og forberedelse fram mot anbudsrunder starter opp iseptember, og etter planen skal alt være lyst ut på anbud i god tid før jul.Det påregnes inntil ett års utbygging. De tildelte midlene utgjør 60 % avtotale prosjektkostnader. Øvrig finansiering vil skje i et spleiselagsammen med kommuner og leverandører.