Regjeringen oppretter nye polititjenestesteder - Ett av dem kan bli Frøya