Kommunen vil likevel ikke behandle klager som er levert for seint.