Fem forenklede forelegg og en anmeldelse etter kontroll

foto