– Etter at den ble innført i 2009 har flere pekt på store problemer med hvordan loven fungerer. Amnesty har i flere rapporter til og med vist til at sexkjøpsloven er et tydelig brudd på menneskerettighetene, sier Sjursæther til VG.

Ungdomspolitikeren mener det er viktig å lytte til kvinnene, som er majoriteten blant sexarbeidere.

– Kjøp og salg av sex er et vanskelig tema, men jeg mener likevel at vi ikke kan ha et lovverk som direkte skader kvinner, sier hun til avisen.

Sexkjøploven ble innført i 2009 for å bekjempe menneskehandel og beskytte sexarbeidere.

Kjøp av seksuelle tjenester straffes normalt med bøter på mellom 15.000 til 20.000 kroner, ifølge Store norske leksikon. Loven åpner opp for at sexkjøpere kan dømmes til både bot og fengsel. Norske statsborgere kan også straffes for sexkjøp i utlandet.