Har du sett den blå bussen i Fillan: -Mange tror det er drop-in

foto