Seks år etter den turbulente skilsmissen, snakker Hitra og Frøya igjen sammen om barnevern

foto