Oppretter idrettsfond: Alle klubber og lag i Trøndelag kan søke