Ber folk hjelpe hans venner og kjente etter den tragiske katastrofen: – Forferdelig