Nytt produkt skal gjøre det lettere å redusere CO2-avtrykket