Denne dagen tar det unge mannskapet opp 9000 kilo skrei