- Av og til oppførte de seg som det var barnehage

foto