Har vokst ut av fryselageret - nå mer enn dobler de