Har en utrolig luktesans og kan vandre i mange mil