Hovedveien går i oppløsning. - Jeg «hæler ikke» å kjøre denne veien, slik som den har blitt

foto