Nye har blitt strømløse. Noen har vært uten strøm siden søndag