Skal jobbe aktivt for å forebygge ensomhet og utenforskap