Uenighet om skolevedtaket: - Er det en god løsning?