Tirsdag kveld fikk spente familiemedlemmer og andre interesserte se og høre hva kulturskoleelevene på Frøya, de fleste ganske ferske i den sammenheng, har holdt på med det siste året. Og det kan trygt sies å være litt av hvert.

For første gang skulle også kulturskoleelevene ha sitt eget musikkspill, og om vi oppfattet det riktig, var det elevene selv som hadde bestemt hva det skulle handle om. Valget falt nettopp på et valg, presidentvalget i USA! Ikke rart at salen humret godt av barna som framstilte både Hillary Clinton og valgvinner Trump.

Mangfold

Kulturskolen er mangfoldig,  og det er elevene også. Derfor er det moro å oppleve de unge utøverne på så mange ulike instrumenter, eller gjennom sang eller dans. Til og med en animasjonsfilm hadde de laget, og viste den fram under forestillingen.

Kulturskolerektor Toril Antonsen Aae var ikke til stede på grunn av sykdom, men en hilsen fra henne ble lest opp av en av de mange dyktige lærerne. Der sa rektoren blant annet at hun syntes elevene var både modige og flinke til å støtte hverandre, og at målet for kulturskolen var at alle skulle bli sett.

Og sett ble de, og hørt. Kulturskolen er nettopp en arena hvor kreativiteten får blomstre. Noe vi i salen setter uendelig stor pris på.